Informacja o zmianie imienia szkoły
Redaktor: admin   
21.09.2017.
patron.jpg
grafika: www.sp22.sosnowiec.pl
 
 Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy rozpoczyna realizację projektu
pod nazwą „ZMIANA IMIENIA SZKOŁY”. Projekt ten ma na celu poszukiwanie i wybór nowego Patrona naszej szkoły będacego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły autorytetem i wzorem
do naśladowania.
    Prosimy całą społeczność szkolną o zapoznanie się z treścią projektu, harmonogramem działań zaplanowanych w celu realizacji projektu oraz formularzem zgłoszenia kandydata na Patrona szkoły publikowanych poniżej
w formie plików do pobrania.
    O realizacji poszczególnych etapów projektu będziemy informować na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.