Regulamin zakupów do kwoty 14 000 euro
Redaktor: Informatyk   
06.10.2016.
REGULAMIN
w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej
Cerkwicy o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 14 000 euro.
 
>>pobierz