Przedmiotowe systemy oceniania
Redaktor: Informatyk   
28.09.2016.
Klasy 1-3 
 * 
klasa I
 
klasa II
 
klasa III 
 
Klasy 4-7 
 
 
 
Jezyk polski
 
Język angielski
 
Język niemiecki

Matematyka
 
Przyroda
 
Zajęcia techniczne
 
Wychowanie fizyczne
 
Zajęcia komputerowe 
 
                                 Klasy 1-7
 *Język angielski