Projekt
Redaktor: admin   
26.11.2013.
Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy 
bierze udział w projekcie 
 
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkiwcy bierze udział w projekcje "Powiatowy system doskonalenia nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sepoleńskim" projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2013 r. do 30.06.2015 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.  
 
kapital_ludzki.jpg 
193px-pol_powiat_maly.png
ueefs_l-kolor.jpg