ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Duża Cerkwica 32

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 3-88-64-20

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Edukacja Obywatelska Drukuj
Redaktor: admin   
23.10.2014.

KONSPEKT  ZAJĘĆ

Edukacja przyrodnicza          data  03.04.2014       klasa I

 

 

TEMAT : Umiem dbać o środowisko.

 

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą

Uczniowie podają przykłady zachowań proekologicznych w ich najbliższym otoczeniu.

 

 

CELE LEKCJI

1 Zapoznanie z niektórymi  sposobami ochrony środowiska.

2 Uświadomienie związku między zdrowiem człowieka a czystością środowiska naturalnego.

3 Wdrażanie do zachowań proekologicznych.

 

 

CELE SFORMUŁOWAŃ W JĘZYKU UCZNIA

1 Wskazujesz zachowania i i produkty przyjazne dla środowiska.

2 Znasz znaczenie trudnych słów: segregacja , recykling.

3 Pracujesz zgodnie w zespole.

 

 

Nacobezu ( co uczniowie będą potrafili po lekcji)

1 Uczniowie podadzą przykłady zachowań proekologicznych.

2 Znają pojęcia segregacja, recykling, opakowanie przyjazne dla środowiska.

3 Wiedzą , że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego człowieka.

 

 

PRZEBIEG LEKCJI ( metody i aktywności)

1 Powitanie i sprawdzanie pracy domowej .

2 Nawiązanie do tematu lekcji  - odczytanie listo od Pani Przyrody

3 Segregacja odpadów m . aktywizująca- pedagogika zabawy

4 Wskazywanie zachowań proekologicznych ( oszczędzanie wody, energii, segregacja odpadów, recykling itd. )

5 Odróżnianie zachowań pozytywnych i negatywnych względem środowiska  m. aktywizująca „kosz i walizka”

6 Dokończenie i zapis haseł np. : Dbam o … , Szanuję …  itd.

7 Podsumowanie zajęć m. aktywizująca – mapa skojarzeń , ocena i samoocena uczniów.

 

KLUCZOWE PYTANIA

Dlaczego tak ważna jest dla nas ochrona środowiska ?

Co możemy zrobić aby ochronić przyrodę ?

 

KSZTAŁTOWANIE  POSTAW

Odpowiedzialność za środowisko.

Szacunek dla innych .

Gotowość do współpracy w zespole.

 

PRACA DOMOWA

Zaobserwuj przez cztery dni jak twoja rodzina dba o środowisko naturalne.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE

Ilustracje, podpisy, rekwizyty do segregacji, kosz, walizka, plansza mapy skojarzeń, odznaki dla uczniów

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z UCZNIAMI

OPARTYCH NA WARTOŚCIACH EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

I EDUKACJI NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA

 

Lekcja: zajęcia zintegrowane

Data: 2.04.2014.

Klasa: I

Krąg tematyczny: Dbamy o swoje bezpieczeństwo

Temat dnia: Kto nam pomaga?

Zapis w dzienniku: Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pomocy niesionej ludziom przez policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe. Ustalenie przykładowych sytuacji, w których dziecko może zwrócić się o pomoc do służb alarmowych. Poznanie numerów alarmowych. Wykonanie zawieszki z numerami alarmowymi według instrukcji. Przepisywanie zdań.

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: uczeń wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, zna niektóre zagrożenia ze strony ludzi i żywiołów, wie na czym polega praca służb ratowniczych

 

Cele lekcji:

·         nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z tym, u kogo i w jaki sposób szukać pomocy (EO/EPC – e. społeczna);

·         kształtowanie postaw szacunku dla drugiej osoby i troski o dobro innych (EO/EPC);

·         uczenie podejmowania decyzji (EO/EPC – e. społeczna);

·         zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym (EO/EPC – e. społeczna);

·         kształcenie umiejętności wypowiadania się, prowadzenia dialogu i odgrywania ról

(e. polonistyczna);

·         doskonalenie pisania (e. polonistyczna);

·         poznanie numerów alarmowych (e. techniczna);

·         uczenie się współpracy (e. społeczna);

·         posługiwanie się środkami wyrazu plastycznego (e. plastyczna).

Cele sformułowane w języku ucznia:

·         Dzisiaj na zajęciach poznamy numery alarmowe, dowiemy się kogo poprosić o pomoc i jak wezwać pomoc.

·         Przepiszemy zdania do zeszytu i wykonamy zawieszkę z numerami alarmowymi.

 

NACOBEZU (kryteria sukcesu, czyli co uczniowie będą potrafili po lekcji):

·         znają numery alarmowe;

·         wskazują sytuacje, w których trzeba wezwać pomoc;

·         potrafią przeprowadzić rozmowę, w której wzywają pomoc;

·         przepisują zdania dbając o estetykę  i poprawność graficzną, pamiętają o wielkiej literze na początku i kropce na końcu;

·         dokładnie wykonują zawieszkę według instrukcji.

Przebieg lekcji (metody i aktywności):

1. Podanie tematu i celów lekcji

Ø      Rozszyfrowanie zdania umieszczonego na tablicy interaktywnej: Oni nam pomagają.

Ø      Przedstawienie celów zajęć uczniom.

2. Ćwiczenia w mówieniu

Ø      Omówienie sytuacji przedstawionych na zdjęciach;

Ø      Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat pomocy niesionej przez straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe. Ustalenie przykładowych sytuacji, w których należy zwrócić się o pomoc do służb ratunkowych – MAPA MYŚLI.

3. Znam te numery! - zapoznanie z numerami alarmowymi

Ø      Ustalenie numerów alarmowych – na podstawie ilustracji na tablicy;

Ø      Utrwalenie numerów alarmowych – wykonanie ćw. 1, s.74;

Ø      Decydowanie, kogo wezwać na pomoc i jaki numer wybrać – przykłady nauczyciela, uczniowie wykorzystują metodniki i piszą (pisakami ścieralnymi na tabliczkach lub na folii numery alarmowe).

4. „Pomocy!” - odgrywanie rozmów telefonicznych ze służbami alarmowymi – PRACA W   

    GRUPACH 3-osobowych

Ø      Podział na małe zespoły, przydział ról (uczeń dzwoniący, uczniowie obserwatorzy – doradcy, nauczyciel – dyspozytor  np. pogotowia)

Ø      Ustalenie sposobu prowadzenia rozmowy: podanie imienia i nazwiska osoby wzywającej pomoc, poinformowanie o tym, co i gdzie się stało, ile osób jest poszkodowanych. Zwrócenie uwagi na mówienie spokojne, wyraźne i poczekanie aż dyspozytor powie, że wezwanie (zgłoszenie) przyjął.

Ø      Ćwiczenie scenki w grupach z wykorzystaniem karty kontrolnej (uczniowie czytają o sytuacji, którą mają przedstawić, ustalają do kogo będą dzwonić, obserwatorzy kontrolują czy dzwoniący podaje wszystkie informacje)

Ø      Próby przeprowadzenia poprawnej rozmowy – SYMULACJA, ocena przez doradców.

5. Ważne numery – wykonanie zawieszki z numerami alarmowymi – ĆWICZENIA 

    PRAKTYCZNE

Ø      Wykorzystanie materiałów z  teczki artysty; podanie kryteriów oceny (NACOBEZU);

Ø      Omówienie przydatności zawieszki i podawanie propozycji umieszczenia jej w domu w widocznym miejscu.

6. Zabawa ruchowa „Statek”

7. Ćwiczenia w pisaniu – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Ø      Rozdanie kartek z tekstem drukowanym, podanie kryteriów oceny (NACOBEZU);

Ø      Indywidualne przepisywanie zdań;

Ø      Ocena koleżeńska – wymiana zeszytów w parach.

8. Zadanie pracy domowej, przedstawienie NACOBEZU do pracy domowej.

9. Podsumowanie zajęć z wykorzystaniem metodnika – tabliczki

Ø      Nuczyciel zadaje pytania, uczniowie piszą odpowiedzi i podnoszą tabliczki

- Czy 7-letnie dziecko może samo wezwać pogotowie?

- Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej?

- Kolega spadł z huśtawki i nie może wstać, złamał nogę. Czy trzeba wezwać pomoc?

- Zaginął kot. Czy trzeba wezwać policję?

- Pali się słoma na polu. Czy wezwiemy straż pożarną?

Ø      Dokończcie zdanie: Oni nam pomagają, a my uczymy się …...

10. Samoocena uczniowska

Ø      Uczniowie oceniają swoje zaangażowanie na zajęciach przyczepiając magnesy pod odpowiednią buźką na tablicy

Kluczowe pytania dla uczniów:

Kiedy wzywamy pomoc? Czy dzieci same mogą wzywać straż pożarną, pogotowie, policję? Kogo poprosicie o pomoc? Jak wezwiecie pomoc? Dlaczego powinniśmy pomagać innym?

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:

Zadanie dla chętnych uczniów  do domu – rozszyfrowanie zdania

Zadanie dla uczniów pracujących szybciej – zad. 3, s. 75

Praca domowa:

Zadanie 2, s. 74

Materiały i pomoce dydaktyczne:

Metodniki, multibook i tablica interaktywna, zeszyty ćwiczeń, karty pracy z zadaniami do scenek dla zespołów, aparaty telefoniczne, duży arkusz papieru, teczka artysty z wyprawki pierwszaka, kartki ze zdaniami do przepisania dla każdego ucznia, dodatkowo kartki z zaszyfrowanym zdaniem

 

 

Zdania do przepisania:

Zapamiętam numery alarmowe: 997, 998, 999, 112.

W razie potrzeby wezwę pomoc.

 

 

 

 

Karty pracy z zadaniami do scenek dla zespołów:

 

Karta 1

Mama wieszała firanki i spadła z drabiny. Złamała nogę. Nie ma dorosłych w pobliżu.

Jest tylko Beata.

Co zrobi Beata?

 

Dzwoni pod numer …...... ….............

 

Podaje imię i nazwisko ….....................

Mówi, co się stało …...........................

Podaje, w jakim miejscu to się stało …...................

Mówi, kto potrzebuje pomocy ….........

Czeka, aż dyspozytor powie, że przyjął wezwanie.......

 

 

Karta 2

W domu jest tylko babcia i Ula. Nagle babcia upadła. Nie odzywa się, nie wstaje. Nie pomaga wołanie jej.

Co zrobi Ula? j.w.

 

Karta 3

Dwaj chłopcy niszczą przystanek autobusowy i znaki drogowe. Tomek patrzy na to z okna. Mamy i taty nie ma w domu.

Co zrobi Tomek? j.w.

 

Karta 4

Kuba wraca ze szkoły. Na klatce schodowej czuje dym. To u sąsiadów, ale ich nie ma w domu.

Mama i tata Kuby też są w pracy.

Co zrobi Kuba? j.w.

 

Karta 5

Lód załamał się i kolega wpadł do wody. Jest daleko od brzegu. W pobliżu nie ma dorosłych. Oskar ma komórkę.

Co zrobi Oskar? j.w.

 

 

 

 


Współpraca z Nadleśnictwem Lutówko

Na terenie szkoły działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, które ściśle działa z Nadleśnictwem Lutówko, LOP w Toruniu oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Toruniu.

Cel działania

Celem działania Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody jest:

- rozwijanie pasji przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów regionu Krajny oraz Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

- poznanie problemu zagrożenia gatunków roślin i zwierząt

- budzenie rozwijanie wrażliwości na przyrodę

- pogłębianie wiedzy przyrodniczej

- dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze

- rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej

- kształtowanie proekologicznych postaw w szczególności zaangażowanie w aktywne formy 

ochrony przyrody we własnym środowisku

- kształtowanie świadomej postawy zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, aby nie pogłębiać jej degradacji

- rozwijanie umiejętności pracy grupowej i odpowiedzialności za wspólne działania.

Szczegółowy opis działania

Formy działania:

Ø     Wycieczki do Tatrzańskiego, Pienińskiego i Karkonoskiego Parku Narodowego; Woziwody, Rezerwatu: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna; Nadleśnictwa Lutówko, Szkółki Leśnej w Doręgowicach

Ø     Organizacja imprez szkolnych i inscenizacji : Dni Ochrony Ptaków, Dzień Ligi Ochrony Przyrody, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Bociana, Dni Lasu

Ø     Prowadzenie obserwacji i doświadczeń.

Ø     Zajęcia edukacyjne na terenie Zielonej Szkoły w Dąbrowie.

Ø     Spotkania z ornitologami, leśniczym, myśliwym.

Ø     Organizacja konkursów: plastycznych ( Cztery pory roku w lesie, Bocian biały, Pomniki przyrody), Z Ekologią na Ty, Turniej wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla klas I – III, Konkurs przyrodniczy dla klas IV-VI, Konkurs wiedzy o bocianie białym

Ø     Udział w konkursach

·         Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „ Poznajemy nasze lasy”.

·         Ogólnopolski konkurs „Czysty las”.

·         Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Przyroda w moim otoczeniu”

·         Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Pomniki przyrody województwa kujawsko- pomorskiego”.

·         Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Cieszmy się lasem w ramach kampanii

„ Świadomi zagrożenia”.

 

·          Powiatowe konkursy przyrodnicze.

·         Kuratoryjne konkursy przyrodnicze.

·         Gminny konkurs ekologiczny „ Przyjaźni środowisku”.

Ø     Działania edukacyjne, proekologiczne na terenie szkoły, wsi

Ø     Udział w akcjach : „Projekt Bocian”, „Sprzątanie Świata”, „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, zbiórka surowców wtórnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Udział nauczycieli i leśników w spotkaniach

·         Spotkania edukacyjne na terenie Nadleśnictwa

·         Spotkania w szkołach ( zajęcia edukacyjne, apele, uroczystości)

·         Udział w pracach Komisji Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa

 

2.      Zajęcia edukacyjne na terenie Rezerwatów: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna.

3.      Zajęcia edukacyjne w Zielonej Szkole w Dąbrowie.

4.      Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska

- sadzenie drzewek na terenie szkoły

- Dzień Bociana – akcje na rzecz ochrony bociana białego

- Sprzątanie Świata - na terenie lasów Kamionka

- Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę

- Dzień Drzewa

- Dzień Ziemi

- Dzień Polskiej Niezapominajki

5.      Udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

- finaliści ogólnopolskiego konkursu „Czysty las”

-  I miejsce -Wojewódzki Konkurs „ Poznajemy nasze lasy” organizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i Lasy Państwowe w Toruniu na najciekawsze zajęcia przyrodniczo – leśne

- wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie plastycznym Pomniki przyrody województwa kujawsko-pomorskiego

- II, III miejsce w konkursie fotograficznym „ Cztery pory roku w lesie” organizowanym przez LOP w Toruniu ( kilkakrotnie )

- I, II III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „ Cieszmy się lasem” w ramach kampanii „ Świadomi zagrożenia”.

          7. Wsparcie finansowe

- zakup książek na szkolne konkursy przyrodnicze

- dofinansowanie do wycieczek

- zakup drzewek

          8.. Wycieczki przyrodniczo-edukacyjne

- Drzwi otwarte w Nadleśnictwie Lutówko

- Szkółka leśna w Doręgowicach

-  wycieczka do Woziwody

- wycieczka do  Tatrzańskiego, Karkonoskiego i Pienińskiego Parku Narodowego

 

Efekty współpracy

 

-          wykształcenie umiejętności dostrzegania piękna lasu oraz materialnych i niematerialnych korzyści z niego płynących,

-          wpojenie odpowiedzialności za czystość otaczającego nas środowiska,

-          utrwalenie humanitarnych postaw wobec zwierząt,

-          budzenie szacunku do przyrody,

-          uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody.

 

Poprzez liczne działania przyrodniczo-ekologiczne z pewnością wzbogaciliśmy naszą wiedzę i umiejętności. Praca z dziećmi i stały kontakt z przyrodą pozwoliły na wytworzenie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.Wzajemna współpraca może przyczynić się do efektywniejszego wsparcia młodzieży. Dzięki temu będzie ona mogła w przyszłości zadbać o rozwój osobisty i zawodowy oraz ochronę i promocję lokalnego środowiska.Sukcesem jest to , że uczniowie rozumieją i chronią  przyrodę w swoim otoczeniu.

 
następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved